Konsesjonssak - NVE

Tverråi kraftverk

Registreringsnummer
6354
Saksnummer
200701308,201836806
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
31.08.2012
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Viken
Kommune
Nesbyen
Vassdragsområde
012.CC7A0
Søkt produksjon
7.50 GWh