Kabling av 66 kV ledning Evangvegen-Årnes transformatorstasjon

Tiltakshaver
HAFSLUND NETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907443
Status
Søknad
Dato
26.09.2019
Fylke
Akershus
Kommune
Nes i Akershus

NVE har mottatt søknad fra Hafslund Nett om å kable 66 kV-ledningen Rånåsfoss-Årnes mellom Evangvegen og Årnes transformatorstasjon i Nes kommune. De søker også om å gjøre tiltak i Årnes transformatorstasjon.

Ledningsstrekket som skal kables er ca. 1,2 km langt og vil legges som en 1,6 km lang kabel. Bakgrunnen for søknaden er at Trysilhus Areal AS og i-Bolig AS skal bygge boliger i området Drognesjordet og Fjuk/Evangtunet, og ledningen beslaglegger store deler av disse arealene. Trysilhus Areal AS og i-Bolig AS skal bekoste tiltaket i sin helhet.

Hafslund Nett søker om konsesjon etter energiloven.