Konsesjonssak - NVE

Kabling av 66 kV ledning Evangvegen-Årnes transformatorstasjon

Tiltakshaver
ELVIA AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907443
Status
Konsesjon gitt
Dato
14.04.2020
Fylke
Viken
Kommune
Nes

NVE har i dag gitt tillatelse til Elvia for å kable 66 kV-ledningen Rånåsfoss-Årnes mellom Evangvegen og Årnes transformatorstasjon i Nes kommune. De har også fått tillatelse til å gjøre tiltak i Årnes transformatorstasjon.

Ledningsstrekket som skal kables er ca. 1,2 km langt og skal legges som en 1,6 km lang kabel. Begrunnelsen for tiltaket er at Trysilhus Areal AS og i-Bolig AS skal bygge boliger i området Drognesjordet og Fjuk/Evangtunet, og ledningen beslaglegger store deler av disse arealene. Trysilhus Areal AS og i-Bolig AS skal bekoste tiltaket i sin helhet.