Fornying og forlengelse av eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen og Kleivane - Sandnes kommune, Rogaland

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201801358
Status
Konsesjon gitt
Dato
29.06.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Gjesdal

Lyse Elnett har fått tillatelse til å bytte ut 3 kabelsett mellom Tronsholen transformatorstasjon og Gamle Ålgårdsveien 80 (Lyse sine lokaler). Lyse Elnett har også fått tillatelse til å kable 300 meter av eksisterende 50 kV ledning ved Kleivane.

Det er gitt ekspropriasjonstillatelse til de konsesjonsgitte anleggene.

Før anleggsarbeidet kan starte skal MTA-plan leveres og godkjennes av NVE.