Fornying og forlengelse av eksisterende 50 kV jordkabelanlegg ved Tronsholen og Kleivane - Sandnes kommune, Rogaland

Tiltakshaver
LYSE ELNETT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201801358
Status
Søknad
Dato
05.02.2018
Fylke
Rogaland
Kommune
Sandnes, Gjesdal

Lyse Elnett søker om tillatelse til å bytte ut 3 kabelsett mellom Tronsholen transformatorstasjon og Gamle Ålgårdsveien 80 (Lyse sine lokaler). Lyse Elnett søker også om tillatelse til å kabel 300 meter av eksisterende 50 kV ledning ved Kleivane.