Konsesjonssak - NVE

Rehabilitering av Lauvsnes kraftstasjon