Elverum

Tiltakshaver
EIDSIVA BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200204629;200601147;200709469;201506884;201900234
Status
Konsesjon gitt
Dato
01.12.2015
Fylke
Hedmark
Kommune
Elverum
Søkt produksjon
68.80 GWh
Søkt effekt
43.00 MW

Eidsiva Bioenergi AS har konsesjon for bygging og drift av et fjernvarmeanlegg på Elverum. Konsesjonen var tidligere holdt av Elverum Fjernvarme.

Konsesjon for fjernvarmeanlegget ble revidert 12.01.2018. NVE ga da Eidsiva Bioenergi AS tillatelsen til endring i konsesjonsområdet yttergrense. det ble da ikke skrevet ut noen ny konsesjon, kun lagt ut et revidert kartgrunnlag, med forklaring i brev av samme dato.

Konsesjon for fjernvarmeanlegget ble sist revidert 25.04.2019. NVE ga da Eidsiva Bioenergi AS tillatelsen til å bygge Sporveksleren varmesentral