Elverum

Tiltakshaver
EIDSIVA BIOENERGI AS
Sakstype(r)
Fjernvarme
Saksnummer
200204629;200601147;200709469;201506884;201900234
Status
Høring
Dato
11.02.2019
Fylke
Hedmark
Kommune
Elverum
Søkt produksjon
68.80 GWh
Søkt effekt
43.00 MW

Høringsfrist: 27.03.2019

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt en søknad av 11.02.2019 fra Eidsiva Bioenergi AS om endringer av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Elverum kommune, Hedmark fylke. Eidsiva Bioenergi AS søker i medhold av energiloven § 5.1 om konsesjon for å etablere en ny reservelastvarmesentral ca. 200 nord for eksisterende fjernvarmevarmesentral på Vevstad. Varmesentralen blir frittstående og kommer som en prefabrikkert enhet med lys grå stålfasade. Bygget blir 4 m høyt, 4 m bredt og 12 m langt, med utvendig oljetank. Skorstein har høyde 12 m og blir frittstående i malt utførelse. Varmesentralen vil ha installert en oljekjel med 10 MW effekt.  

NVE minner i denne sammenheng om at konsesjonsbehandlede varmesentraler er fritatt kommunal byggesaksbehandling, jfr SAK10 § 4-3 «Unntak fra krav i Plan- og bygningslovgivningen for visse tiltak som behandles etter andre lover». Konsesjonær er selv ansvarlig for at alle krav til bygg i teknisk forskrift oppfylles så langt de passer.

Eidsiva Bioenergi AS har konsesjon for bygging og drift av et fjernvarmeanlegg på Elverum. Konsesjonen var tidligere holdt av Elverum Fjernvarme.

Konsesjon for fjernvarmeanlegget ble sist revidert 12.01.2018. NVE ga da Eidsiva Bioenergi AS tillatelsen til endring i konsesjonsområdet yttergrense. det ble da ikke skrevet ut noen ny konsesjon, kun lagt ut et revidert kartgrunnlag, med forklaring i brav av samme dato.