Konsesjonssak - NVE

Urdsdalselva kraftverk

Registreringsnummer
4490
Saksnummer
200706461,201833293-3
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
13.09.2007
Tiltakshaver
SMÅKRAFT AS
Fylke
Nordland
Kommune
Vefsn
Vassdragsområde
152.3
Søkt produksjon
7.40 GWh

Konsesjonen for Urdsdalselva kraftverk ble 11.04.2018 overført til Småkraft AS.