Konsesjonssak - NVE

Medåe minikraftverk

Registreringsnummer
3983
Saksnummer
200302587
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Vedtatt konsesjonsfritt
Vedtaksdato
17.06.2004
Tiltakshaver
Gladheim
Fylke
Viken
Kommune
Rollag
Vassdragsområde
015.G6Z
Søkt produksjon
4.60 GWh