Konsesjonssak - NVE

Overføring m.v. for utbygging av Tafjord 5 i Rødalsvassdraget

Registreringsnummer
387
Saksnummer
000044601
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
24.06.1977
Tiltakshaver
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS
Fylke
Møre og Romsdal
Kommune
Fjord
Vassdragsområde
099.B2B1Z