Konsesjonssak - NVE

Innløsn. og ytt. erverv av fallrettigheter i Randselva

Registreringsnummer
246
Saksnummer
000000000
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Utgått/bortfalt konsesjon
Tiltakshaver
Viul Tresliperi A/S
Fylke
Viken
Kommune
Ringerike
Vassdragsområde
012.EZ