Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Statnett SF - Vinnelys transformatorstasjon - endring

  1. Ikke fullført Under behandling
  2. Ikke fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202110223
Status
Klage oversendt OED
Dato
18.10.2022
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Nordreisa

NVE har gitt Statnett og Vissi anleggskonsesjon og samtykke til ekspropriasjon for å bygge en utvidet Vinnelys transformatorstasjon i Reisadalen i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark. Statnett har klaget på konsesjonsvilkår om stans i anleggsarbeidet i mai måned. Vilkåret er stilt som avbøtende tiltak ovenfor reindrifta. NVE har sendt klagen til Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

Statnett SF fikk i 2015 endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet for bygging av ny Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa kommune.
Nå har NVE gitt Statnett og regionalnettselskapet Vissi tillatelse til å rive Nordreisa transformatorstasjon og bygge en utvidet Vinnelys transformatorstasjon, slik at all transformering i området skjer på samme sted. NVE har samtidig gitt Statnett og Vissi tillatelse til å legge om kraftledninger i området, slik at de ender i Vinnelys i stedet for i Nordreisa stasjon som skal rives.