Statnett SF - Vinnelys transformatorstasjon - endring

Tiltakshaver
STATNETT SF
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202110223
Status
Klage oversendt OED
Dato
18.10.2022
Fylke
Troms
Kommune
Nordreisa

NVE har gitt Statnett og Vissi anleggskonsesjon og samtykke til ekspropriasjon for å bygge en utvidet Vinnelys transformatorstasjon i Reisadalen i Nordreisa kommune i Troms og Finnmark. Statnett har klaget på konsesjonsvilkår om stans i anleggsarbeidet i mai måned. Vilkåret er stilt som avbøtende tiltak ovenfor reindrifta. NVE har sendt klagen til Olje- og energidepartementet for klagebehandling.

Statnett SF fikk i 2015 endelig konsesjon fra Olje- og energidepartementet for bygging av ny Vinnelys transformatorstasjon i Nordreisa kommune.
Nå har NVE gitt Statnett og regionalnettselskapet Vissi tillatelse til å rive Nordreisa transformatorstasjon og bygge en utvidet Vinnelys transformatorstasjon, slik at all transformering i området skjer på samme sted. NVE har samtidig gitt Statnett og Vissi tillatelse til å legge om kraftledninger i området, slik at de ender i Vinnelys i stedet for i Nordreisa stasjon som skal rives.