Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Endring 132 kV Raipas-Aronnes. Konsesjon og ekspropriasjon

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
ALUT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202217968
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.01.2023
Fylke
Troms og Finnmark Romsa ja Finnmárku
Kommune
Alta

NVE har gitt Alut AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å flytte eksisterende 132 kV kraftledning Raipas-Aronnes mellom Øren og Bakslåtten i Alta.

Vedtaket er begrunnet med at Altaelva eroderer og nærmer seg kraftledningen i området. Det haster å flytte ledningen av hensyn til forsyningssikkerhet for området.