Endring 132 kV Raipas-Aronnes. Konsesjon og ekspropriasjon

Tiltakshaver
ALUT AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
202217968
Status
Konsesjon gitt
Dato
05.01.2023
Fylke
Finnmark
Kommune
Alta

NVE har gitt Alut AS konsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å flytte eksisterende 132 kV kraftledning Raipas-Aronnes mellom Øren og Bakslåtten i Alta.

Vedtaket er begrunnet med at Altaelva eroderer og nærmer seg kraftledningen i området. Det haster å flytte ledningen av hensyn til forsyningssikkerhet for området.