Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Erverv og reg. av Fortun-Grandfastavassdragene m.v.

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
85
Saksnummer
000040891
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
25.01.1957
Tiltakshaver
Norsk Hydro A/S og Hydro Aluminium A/S
Fylke
Vestland
Kommune
Luster
Vassdragsområde
075.Z