Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Svoldal kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
8378
Saksnummer
201902062
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Avslått søknad
Vedtaksdato
22.03.2021
Tiltakshaver
FATLAND KRAFT AS
Fylke
Vestland
Kommune
Kvinnherad
Vassdragsområde
046.11
Søkt produksjon
5,60 GWh

Fatland Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Svoldal kraftverk i Kvinnherad kommune i Vestland. NVE har kome fram til at dei negative verknadane ved prosjektet er så store at søknaden om å byggje kraftverket får avslag.
 
NVE har gjort ei vurdering av fordelar og ulemper ved det planlagde Svoldal kraftverk, og har gitt avslag på søknaden om å byggje kraftverket.
 
Etter NVE sitt syn vil tiltaket, og då først og fremst røyrtraseen, føre til så store inngrep i terrenget at desse aleine er avgjerande forkonklusjonen. NVE har difor ikkje sett behov for å vurdere tiltaket sine verknader på naturmiljø eller andre allmenne interesser.
 
Kraftverket ville gitt ein årleg produksjon på om lag 5,6 GWh. Dette svarar til straumbruken til om lag 280 husstandar.