Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Eldrevatn kraftverk- erverv av fall

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
6039
Saksnummer
200707245
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Ny vannkraft
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
17.09.2010
Tiltakshaver
Østfold Energi Produksjon AS
Fylke
Vestland
Kommune
Lærdal
Vassdragsområde
073.Z

NVE har mottatt en søknad om ervervskonsesjon etter industrikonsesjonsloven fra Eldrevatn kraftverk AS for erverv av fallrettigheter som skal utnyttes i Eldrevatn kraftverk. Søknaden omfatter erverv av fallene Vesle Juklevatn og Eldrevatn og mellom Sulevatnet og Eldrevatn. Fallrettene tilhører grunneierne Per Breistøl og Dagfinn Kvamme med henholdsvis 5/7 og 2/7. Eldrevatn kraftverk fikk konsesjon 28. august 2009.