Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

132 kV Bolvik-Vrangfoss

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
LEDE AS
Sakstype(r)
Nett
Saksnummer
201907680
Status
Konsesjon gitt
Dato
04.03.2022
Fylke
Vestfold og Telemark
Kommune
Skien, Nome

NVE har gitt Lede anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å oppgradere 132 kV kraftledningen Bolvik-Vrangfoss over en strekning på 24 km mellom Klyvekollen og Vrangfoss transformatorstasjon.

Eksisterende kraftledning skal rives, og ny ledning vil for det meste følge trasé for denne. På strekningen mellom Tveitan og Vrangfoss skal ledningen bygges etter alternativ vest og alternativ nord. Lede får i tillegg tillatelse til å utvide ryddebeltet til kraftledningen fra 12 til 30 meter. 

Dagens 132 kV kraftledning Bolvik-Vrangfoss er i dårlig teknisk stand, og NVE mener det er nødvendig å oppgradere ledningen og utvide ryddebeltet for å ivareta forsyningssikkerheten. 

For mer informasjon, se notatet Bakgrunn for vedtak.