Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

endret minstevannføring i Tysseland kraftverk

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Registreringsnummer
4574
Saksnummer
200503618
Overordnet sakstype
Vannkraft
Sakstype
Planendring
Status
Gjeldende konsesjon
Vedtaksdato
07.03.2006
Tiltakshaver
TYSSELAND KRAFTLAG AS
Fylke
Rogaland
Kommune
Suldal
Vassdragsområde
037.5