Mehuken 3 vindkraftverk

Tiltakshaver
KVALHEIM KRAFT DA
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
199802110;200105338;200702243;200905176;201402464;202218890
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.10.2013
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn
Søkt produksjon
23,80 GWh
Søkt effekt
7,00 MW

NVE ga 24.5.2023 konsesjon for etablering av en testturbin i Mehuken 3 vindkraftverk. Kvalheim Kraft har fått konsesjon til å bygge og drive en offshore testturbin i planområdet for Mehuken 3 vindkraftverk i inntil 3 år.

Mehuken 3 vindkraftverk ble satt i drift i 2015. De tre vindturbinene utgjør tredje byggetrinn i Mehuken vindkraftverk.

NVE ga i 2013 konsesjon til Kvalheim Kraft DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive tre nye vindturbiner som erstatter de fem turbinene som tidligere utgjorde Mehuken 1 vindkraftverk i Kinn kommune, Vestland fylke. Byggetrinn 1 ble lagt ned i 2014. Byggetrinn 2 består av åtte vindturbiner, og denne saken kan du lese mer om her: https://www.nve.no/26/A

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=