Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Mehuken 3

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
KVALHEIM KRAFT DA
Sakstype(r)
Vind
Saksnummer
199802110;200105338;200702243;200905176
Status
Konsesjon gitt
Dato
18.10.2013
Fylke
Vestland
Kommune
Kinn
Søkt produksjon
23,80 GWh
Søkt effekt
7,00 MW

De nye turbinene ble satt i drift i 2015.

NVE har gitt konsesjon til Kvalheim Kraft DA i medhold av energiloven § 3-1 for å bygge og drive tre nye vindturbiner som vil erstatte de fem turbinene i eksisterende Mehuken 1 vindkraftverk i Kinn kommune, Vestland fylke. 

NVE meddelte konsesjon til Mehuken 3 den 18.10.2013. Etter NVEs vurdering er fordelene ved tiltaket større enn ulempene for private og allmenne interesser. NVE legger til grunn at den omsøkte utskiftningen er nødvendig for å sikre stabil og sikker drift av Mehuken vindkraftverk.

Filoversikten til høyre er ment som en oppsummering av viktige hendelser og steg i konsesjonsprosessen. For mer utdypende informasjon ber vi deg søke om innsyn på: https://einnsyn.no/sok?sort=