Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sjonfjellet vindkraftverk (Norsk Grønnkraft AS)

  1. Fullført Under behandling
  2. Fullført På høring
  3. Ikke fullført Ferdig behandlet
Tiltakshaver
Norsk Grønnkraft AS
Sakstype(r)
Nett, Vind
Saksnummer
200901700
Status
Søknad stilt i bero
Dato
24.11.2016
Fylke
Nordland
Kommune
Nesna, Rana
Søkt produksjon
1224,00 GWh
Søkt effekt
360,00 MW

Norsk Grønnkraft AS har søkt om konsesjon for Sjonfjellet vindkraftverk. Søknaden var på høring i 2013, men NVE har avventet sluttbehandling. 05.07.2016 ga NVE tiltakshaver beskjed om at det på dette tidspunkt er liten sjans for at prosjektet kan la seg realisere med elsertifikater innen fristen 31.12.2021. Saken er på dette grunnlag stilt i bero