Publisert 08.03.2022 , sist oppdatert 22.06.2022

Trinn 2 - Konsekvensutredning

Etter at meldingen har vært på høring fastsetter NVE et konsekvensutredningsprogram (KU-program).

Tiltakshaver er ansvarlig for at de tekniske og faglige utredningene som er fastsatt i KU-programmet blir gjennomført. Tiltakshaver kan selv velge hvem som skal utføre de faglige utredningene, men de aktuelle personene må være faglig kvalifiserte og ha faglig integritet.

 Tilbake til Trinn 1 - Melding