Publisert 27.04.2023 , sist oppdatert 20.07.2023

Bre

Breer er et fascinerende element i norsk natur og en viktig energiressurs. Breene er sensitive for klimaendringer og tilpasser størrelsen ved å krympe eller vokse når klimaet endrer seg. Overvåkning av breer er viktig for å følge med på breens utvikling og tilstand.

Hvorfor kartlegger vi breer med satellitt?

Satellittbilder brukes til å kartlegge utbredelsen av breer og endringer over tid. Satellittbilder brukes også til å følge med på utviklingen av sjøer som er i kontakt med norske breer siden disse kan tappes raskt og forårsake plutselige flommer. Satellittbilder brukes dessuten til å følge snøsmeltingen rundt breer og fonner gjennom sommeren. Dette er nyttig for planlegging av feltarbeid for bremålere og arkeologer.

Produkter og tjenester

Satellittbildene brukes til å beregne hastighet, breomkrets, snølinjer og utbredelse av bresjøer i prosjektet Copernicus bretjeneste.

Mer informasjon

Les mer om breer: www.nve.no/bre.

Om siste kartlegging av norske breer med satellitt: Breer og fonner i Norge .

Om bruk av satellittdata: Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel .