Sentinel-2, ESA.

Copernicus glacier service (page in English)

Bakgrunn

Breer er sensitive for klimaendringer og global oppvarming kan forårsake store endringer i breutbredelse. Overvåkning av breer er viktig for mange formål, og det trengs en overvåkning for å forstå de forandringer som skjer over tid. Målet med dette prosjektet er å utvikle en nasjonal bretjeneste for både fastlands-Norge og Svalbard. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og Norsk Polarinstitutt (NP) har forvaltningsansvaret for overvåkning av breer hhv i Norge og på Svalbard. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet.

Breprodukter
Prosjektet vil i hovedsak benytte optiske bilder fra Sentinel-2, supplert med bilder fra Landsat-8 og eventuelle andre sensorer der det er relevant. Breproduktene fra prosjektet vil gjøres tilgjengelig fra NPs og NVEs portaler (bl.a. som WMS og shape) og gjennom CryoClim-portalen eller tilsvarende løsning. Relevante data vil også leveres til det internasjonale GLIMS-prosjektet (Global Land Ice Measurements from Space: www.glims.org). Breprodukter som skal lages i tjenesten er:

  1. Breomkrets, breareal og kalvingsfront
  2. Breoverflatetyper og likevektslinje
  3. Isbevegelse
  4. Bresprekker og surge
  5. Bresjøer

Sentinel-2 bilde av breer i Kongsfjorden, Svalbard, 2. august 2016.

 

Populærvitenskapelig litteratur og omtale av prosjektet i media

1. Vigdis Lonar Barth, Solveig Havstad Winsvold og Andreas Kääb. 2016. COPERNICUS: Norge i rødt, grønt og blått Posisjon, Posisjon nr 3-2016, Magasinet for Geomatikk, s 6-7.

2. Nettsak: Satellittbilder viser nye ras på Svalbard. 17. november 2016, Titan, Universitetet i Oslo.

3. Nettsak: Vi har mistet 11 kvadratkilometer isbre årlig. 18. september 2017, Titan, Universitetet i Oslo.

 

Publikasjoner

1. Kääb, A., Winsvold, S. H., Altena, B., Nuth, C., Nagler, T. and Wuite, J. 2016. Glacier Remote Sensing Using Sentinel-2. Part I: Radiometric and Geometric Performance, and Application to Ice Velocity. Remote Sensing,8(7), 598. (pdf)

2. Paul, F., Winsvold, S. H., Kääb, A., Nagler, T. and Schwaizer, G. 2016. Glacier Remote Sensing Using Sentinel-2. Part II: Mapping Glacier Extents and Surface Facies, and Comparison to Landsat 8. Remote Sensing, 8(7), 575. (pdf)

3. Schellenberger, T., Van Wychen, W., Copland, L., Kääb, A. and Gray, L. 2016. An Inter-Comparison of Techniques for Determining Velocities of Maritime Arctic Glaciers, Svalbard, Using Radarsat-2 Wide Fine Mode Data. Remote Sensing, 8(9), 785.

4. Altena, B. and Kääb, A. 2017. Elevation change and improved velocity retrieval using orthorectified optical satellite data from different orbits. Remote Sensing, 9(3), 300, doi:10.3390/rs9030300.

5. Klingenberg, T. F. 2017. Evaluation of Sentinel-2: Case Study of Land Cover Classification and Ice Velocity. Master thesis. Physical Geography, Hydrology and geomatics, University of Oslo.

6. Winsvold, S. H. 2017. Mapping glaciers using time-series of remote sensing data. Doctor thesis. Department of Geosciences, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, University of Oslo.

7. Altena B., and Kääb A. 2017. Weekly glacier flow estimation from dense satellite time series using adapted optical flow technology. Frontiers in Earth Sciences - Cryospheric Sciences, 5, Art. 53, doi: 10.3389/feart.2017.00053. (paper)

8. Strozzi, T., Kääb, A. and Schellenberger, T. 2017. Frontal destabilization of Stonebreen, Edgeøya, Svalbard.The Cryosphere, 11, 553-566, doi:10.5194/tc-11-553-2017.

9. Strozzi T., Paul F., Wiesmann A., Schellenberger, T. and Kääb A. 2017. Circum-Arctic changes in the flow of glaciers and ice caps from satellite SAR data between the 1990s and 2017. Remote Sensing, 9(9), Art. 947, doi: 10.3390/rs9090947

10. Winsvold, S.H., A. Kääb, C. Nuth, L.M. Andreassen, W van Pelt, and T. Schellenberger. 2018. Using SAR satellite data time-series for regional glacier mapping. The Cryosphere, 12, 867-890, https://doi.org/10.5194/tc-12-867-2018. (pdf)

11. Stokes, S., L.M. Andreassen, M.R. Champion, G. D. Corner. 2018. Widespread and accelerating glacier retreat on the Lyngen Peninsula, northern Norway, since their ‘Little Ice Age’ maximum. Journal of Glaciology, 64(243), 100-118. doi:10.1017/jog.2018.3 (pdf)

 

 

Presentasjoner (utvalg)

1. Solveig H. Winsvold, Andreas Kääb, Christopher Nuth, Ward van Pelt, Liss M. Andreassen and Thomas Schellenberger. Glacier mapping using combined optical and SAR time-series. Oral presentation, Nordic Branch Meeting, International Glaciological Society, 26-28 October, 2016, Tromsø, Norway.

2. Alexandra Messerli and Geir Moholdt. Velocity Products from Landsat-8 and Sentinel-2 using ImGRAFT. Poster presentation, Nordic Branch Meeting, International Glaciological Society, 26-28 October, 2016, Tromsø, Norway.

3. Solveig H. Winsvold, Andreas Kääb, Christopher Nuth, Liss M. Andreassen, Ward van Pelt and Thomas Schellenberger. Regional Glacier Mapping by Combination of Dense Optical and SAR Satellite Image Time-Series. Oral presentation. AGU fall meeting, 12-16 December, 2016, San Fransisco, USA.

4. Liss M. Andreassen, Andreas Kääb, Ferdinand Klingenberg, Alexandra Messerli, Geir Moholdt and Solveig H. Winsvold. Oral presentation, GLIMS Meeting at AGU fall Meeting, 13. December, 2016, San Fransisco, USA.

5. Solveig H. Winsvold, Andreas Kääb, Christopher Nuth and Bas Altena. Landsat time-series analysis opens new approaches for regional glacier mapping. Oral presentation (Invited). AGU fall meeting, 12-16 December, 2016, San Francisco, USA.

6. Alexandra Messerli and Geir Moholdt. Norwegian Copernicus Glacier Service: Svalbard Velocity using ImGRAFT. Poster presentation. EARSeL workshop "Remote Sensing of Land Ice and Snow", 7-9 February, 2017, Bern, Switzerland.

7. Liss Marie Andreassen, Solveig H. Winsvold, Ferdinand Klingenberg, Paul Weber, Joaquin Munoz Cobo Belart. Status of GLIMS work NVE, Norway. Oral presentation, GLIMS workshop, 11-13 August 2017, Boulder, Colorado, USA.

8. Solveig H. Winsvold, Andreas Kääb, Christopher Nuth, Liss M. Andreassen, Ward van Pelt and Thomas Schellenberger.  Mapping glaciers using time-series of SAR data. Oral presentation, GLIMS workshop, 11-13 August 2017, Boulder, Colorado, USA.

9. Solveig H. Winsvold, Liss M Andreassen, Andreas Kääb, Alexandra Messerli and Geir Moholt. Using the Sentinel satellites for glacier monitoring in Norway. Oral presentation. Nordic IGS branch meeting in Uppsala, Sweeden. 25-27 October 2017.

10. A. Messerli and G. Moholdt. Norwegian Copernicus Glacier Service: Glacier products for Svalbard using Sentinel-2. Poster presentation, Svalbard Science Forum, 6.-8. November 2017, Oslo, Norway.

11. R. McNabb, A. Kääb, C. Nuth, L. Girod. Exploiting satellite archives to estimate global glacier volume changes (case study Norway). Presentation, AGU fall meeting, December 2017, San Fransisco, USA.

12. T. F. Klingenberg. Quality assessment of PlanetDEM90 in Norway and its effect on the geometric performance of Sentinel. 2nd Sentinel-2 validation team meeting, 29-31 January 2018, ESA-ESRIN, Frascati, Italy.

13. S. H. Winsvold. Bruk av Sentinel-satellittene i Norges vassdrags- og energidirektorat. Oral presentation. NIFRO-seminar «Anvendt bruk av satellittdata i Norge – nå og i framtiden» at Space Dinner 13 February 2018, Grand Hotel, Oslo, Norway.

14. S. H. Winsvold, L. Andreassen, K. Melvold, K. Müller, M. Sund og N. K. Orthe. Sentinel-satellittene gir nye muligheter for hydrologisk kartlegging. Oral presentation. Norsk Hydrologiråds fagmøte «Ny teknologi for hydrologiske observasjoner» 5 April 2018, SWECO, Oslo, Norway.

15. S. H. Winsvold, A. Kääb, L. Andreassen, K.Melvold, K. Müller, M. Sund og N.K. Orthe. Overvåkning av Norges vannressurser med Sentinel-satellittene. Oral presentation. Geomatikkdagene, 13-15 March 2018, Stavanger, Norway.

16. A. Kääb. Glacier instabilities on Svalbard. Oral presentation, Centre of Earth Evolution and Dynamics, 1 June 2018, Oslo, Norway.

17. L. M. Andreassen, S.H. Winsvold, A. Kääb, A. Messerli, G. Moholdt, T. F. Klingenberg & N.K. Orthe Copernicus Glacier Service – monitoring glaciers in Svalbard and mainland Norway using Sentinel. Poster presentation, Polar 2018, 20 June 2018, Davos, Switzerland.

 

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Liss Marie Andreassen, Seksjon for bre is og snø, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.

Geir Moholdt, Norsk Polarinsitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø

Andreas Kääb, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, Postboks 1047 Blindern, 0316 Oslo