Produksjonsrapporter - NVE

NVE har samlet inn produksjonsdata fra vindkraftverk og publisert årlige oppsummeringer av disse siden 2007. Rapportene publiseres i første kvartal hvert år og danner et bilde av utviklingen i både installert effekt og produksjon for norske vindkraftverk.

Kontaktperson

Ann Myhrer Østenby
Tlf: 22 95 92 43