To sparepæretyper trukket fra markedet etter tilsyn - NVE

NVE har gjennomført tilsyn med ti ulike sparepærer. Tilsynet ble gjort ved å teste sparepærene for 13 ulike økodesignkrav som skal være oppfylt før produktene kan CE-merkes og omsettes i EØS-området. Åtte av sparepærene tilfredsstilte kravene, mens to av pæretypene nå er trukket fra markedet.

- Tilsynet vi har gjennomført, viser at leverandørene tar regelverket vårt på alvor. Vi er godt fornøyd med at de aller fleste sparepærene tilfredsstiller økodesignkravene, og at Lampemagasinet, raskt og på eget initiativ, trakk produktene som kan ha vært i strid med regelverket fra markedet, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef i NVE.

Følgende leverandører/produktmerker ble undersøkt; Clas Ohlson (Northlight), Jula (Anslut) begge med en modell hver. I tillegg ble det testet to modeller fra henholdsvis Lampemagasinet (Luxram), Europris (Effekt), Ikea (Sparsam) og Biltema (Sparepære)

Egenskapene som ble kontrollert, er blant annet lampens levetid, evnen til å vedlikeholde lampestyrken, antall tennsykluser før funksjonssvikt, starttid og fargegjengivelse.

Lampemagasinet har overfor NVE gitt uttrykk for at de to produktene som de var ansvarlig for, er trukket fra markedet. Når det gjelder de øvrige produktene, er det ikke avdekket brudd på regelverket. NVE har nå avsluttet alle de ti tilsynssakene.

Det er mye energi å spare ved å sette minimumskrav til energieffektiviteten til belysningsprodukter. EU har beregnet at minimumskravene til boligbelysning kan redusere energibruken med om lag 39 TWh hvert år fra 2020, sammenlignet med forventet energiforbruk uten slike krav. Det er derfor viktig at kravene som stilles følges opp.