Sett av datoen - statusmøte økodesign og energimerking 13. februar 2020 - NVE

NVE har som målsetning å avholde årlige statusmøter for å orientere om vårt arbeid innenfor økodesign og energimerking. Målgruppen for møtet er bransjeorganisasjoner, produsenter, importører, forhandlere, konsulenter, NGO-ere, relevante myndigheter og andre interessenter.

På møtet 13. februar skal NVEs arbeid innenfor tilsyn og regelverksutforming presenteres.

Vi oppsummerer hva som er gjort i 2019 og utsikter for 2020.

Økodesignpakken med 10 nye produktforordninger er blant temaene som vil bli løftet.

Programmet finner du her. Påmeldingslenke finner du her og i menyen til høyre.