Produktdatabasen EPREL for energimerkede produkter - NVE

Den nye energimerkeforordningen som trådte i kraft i EU i august 2017, etablerer en database for produkter omfattet av energimerkekrav, the European Product Registry for Energy Labelling (EPREL). Fra 1. januar 2019 må leverandører registrere visse opplysninger om nye modeller i produktdatabasen EPREL før de bringes i omsetning.

Dette gjelder bare produkt som leverandøren plikter å forsyne med energietikett. Det gjelder også bare der den første enheten av modellen bringes i omsetning etter 1. januar 2019. Er enheter av modellen brakt i omsetning mellom 1. august 2017 og 1. januar 2019, må leverandøren registrere de aktuelle opplysningene innen 30. juni 2019. Det er frivillig å registrere opplysninger om modeller der enhetene utelukkende er brakt i omsetning før 1. august 2017. Norge har ikke tatt forordningen, men alle som ønsker å importere energimerkede produkter til EU må registrere produktene i databasen.

 

Produktdatabasen har flere formål:

·         å forenkle myndighetenes tilsynsarbeid

·         å gi forbrukere tilgang til produktdata og produktenes energietikett

·         gi Europakommisjonen oppdatert informasjon om produkters energieffektivitet for revidering av energietiketter

·         å legge til rette for nedlasting av produktdatablad og energietikett dersom forhandleren mister dem. (Databasen endrer ikke på leverandørenes forpliktelse til å levere produkter med datablad og energietikett)

 

Databasen består av en offentlig del og en etterlevelsesdel og en nettportal som gir adgang til de to delene. 

·         Leverandører må legge inn produktopplysninger i den offentlige delen og i etterlevelsesdelen av EPREL før produktene gjøres tilgjengelige på markedet.

·         For den offentlige delen må du legge inn opplysningene som definerer deg og ditt produkt, for eksempel navn, modellidentifikasjon, energietiketten og databladet.

·         For etterlevelsesdelen er det all teknisk dokumentasjon som er påkrevd – For eksempel generell beskrivelse og de målte tekniske parameterne.

·         Ingen opplysninger, uansett om de faller inn under den offentlige delen eller etterlevelsesdelen, er synlige for utenforstående før "dato for tilgjengeliggjøring på markedet".

·         Etterlevelsesdelen av databasen vil kun være tilgjengelig for tilsynsmyndighetene og Europakommisjonen.

 

Dersom du ønsker å lese mer om og prøve ut databasen, kan du gjøre det via denne lenken, EPREL Compliance website.  

Der finner du en oppdatert prototype av databasen. Har man lagt inn data i en tidligere versjon, må det registreres på nytt her. Den forrige versjonen skal ikke lenger benyttes.

For å logge deg inn i databasen, må du opprette en brukerkonto, EU-login. Det kan du gjøre via denne lenken: EU Login  

Når du har opprettet en brukerkonto, kan du registrere selskapet ditt. I denne nye prototypeversjonen av databasen er "Norge" inkludert som et landalternativ. Slik var det ikke i den forrige utgaven. Når du er logget inn, kan du registrere den påkrevde informasjonen for ditt produkt og gjøre deg kjent med databasens utforming fram til selve produktdatabasen blir lansert 1. januar 2019. Det nye testmiljøet kan ifølge EU-kommisjonen betraktes som trygt for å teste ut systemet under de samme betingelsene som den kommende produktdatabasen.