Nye økodesignkrav til anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming - NVE

Forordning (EU) 813/2013, som oppstiller økodesignkrav til anlegg for romoppvarming og anlegg for rom- og tappevannoppvarming, er gjennomført i norsk rett ved en endring i økodesignforskriften. Forskriftsendringen har allerede trådt i kraft.

 

Les endringsforskriften i Norsk lovdata.

Les tidligere nyhet om prosessen for gjennomføring av 813/2013.

 

Kontakt

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no