Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 28.04.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Ny EU-forordning om ventilasjonsaggregater innlemmet i EØS-avtalen

En forordning som retter visse språkversjoner av økodesignforordning 1253/2014 for ventilasjonsaggregater, ble innlemmet i EØS-avtalen 23. april 2021. 

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1000 retter visse språkversjoner av forordning (EU) 1253/2014 med hensyn til krav til miljøvennlig utforming av ventilasjonsaggregater.

Forordningen er ikke tidligere hørt og vi vil vurdere behovet for forskriftsendring.

Forordningen om retting av språkversjoner gjelder i utgangspunktet ikke den norske språkversjonen, men det er oppdaget noen feil også i denne som nå er rettet opp. 

Lenke til den uoffisielle norske oversettelsen av endringsforordningen

Les den uoffisielle norske oversettelsen av forordning (EU) 1253/2014.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no