Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 05.04.2022 , sist oppdatert 06.04.2022

Ny arbeidsplan for økodesign og energimerking 2022-2024 – nye produkter og nye sirkulærøkonomikrav

Den 30. mars publiserte EU-kommisjonen en ny treårige arbeidsplan under gjeldende økodesigndirektiv (2009/125/EF). Arbeidsplan 2022-2024 blir den siste som vedtas under dagens økodesigndirektiv.

Arbeidsplanen peker ut nye produkter som kan bli omfattet av økodesign- og energimerkekrav. Den gir også en oversikt over pågående regelverksprosesser og kommende revisjoner av gjeldende regelverk.  Videre gir planen en oversikt over nye typer sirkulærøkonomikrav som kan bli stilt til produkter. Planen vil fungere som et overgangstiltak frem til ikrafttredelse av den foreslåtte forordningen om bærekraftige produkter som er tenkt å erstatte økodesigndirektivet, se mer om dette her

Tabellen nedenfor viser oversikt over nye energirelaterte produkter og nye typer krav knyttet til sirkulærøkonomi.

Nye produkter

Anslått årlig primærenergibesparelse i 2030, bruksfasen eller «innbakt energi» (TWh/år)

Profesjonelle vaskemaskiner

9

Profesjonelle oppvaskmaskiner

6

Lavtemperatur varmekilder

47

Universelle eksterne strømkilder (EPS)* (materialeffektivitet)

3-8

Elbil-ladere

3

Nye sirkulærøkonomikrav

 

Andel resirkulert innhold

44

Holdbarhet, oppdatering av fastvare og programvare

49-292

Knappe, miljømessig relevante og kritiske råmaterialer

Stort ressurseffektivitetspotensial

*energibesparelsen oppnås ved at en universell EPS kan benyttes av ulike typer produkter og dermed redusere behovet for produksjon av et stort antall produktspesifikke EPS-enheter. Dette leder til redusert materialforbruk og gir besparelser i energien som går med til å produsere materialene, dvs reduksjon av «innbakt energi».

Arbeidsplanen beskriver også andre horisontale tiltak knyttet til tilsyn, standardisering, EPREL (det europeiske produktregisteret) og internasjonalt samarbeid.

Les arbeidsplanen: Ecodesign and Energy labelling Working Plan 2022-2024 

Fremtidige arbeidsplaner vil ligge under den foreslåtte rammeforordningen om bærekraftige produkter.