Publisert 01.02.2022 , sist oppdatert 06.01.2023

NVE vedtok 26. januar 2022 en endring av energimerkeforskriften for produkter

Energimerkeforordningen som gjennomføres i norsk rett, endrer tidligere gjennomførte energimerkeforordninger for henholdsvis elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg.

Etter publiseringen av energimerkeforordningene for elektroniske skjermer, lyskilder, vaskemaskiner, kombinasjoner av vaskemaskiner og tørketromler, oppvaskmaskiner og kjøleapparater til direktesalgsformål i 2019, ble EU-kommisjonen klar over manglende samsvar mellom formuleringer i de nevnte produktforordningene. Ulikhetene gjelder særlig referanser til tekniske parametere og deklarerte verdier og konsekvensene for innholdet i teknisk dokumentasjon, informasjonen som lastes opp i produktdatabasen samt for verifikasjonstoleransene i de ulike forordningene. Kommisjonen har derfor fastsatt en egen horisontal endringsforordning som endrer de nevnte produktspesifikke energimerkeforordningene.

Energimerkeforskriften for produkter er endret ved at følgende forordning er gjennomført:

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/340 av 17. desember 2020 som endrer delegerte forordninger (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) No 2019/2018 med hensyn til energimerkekrav for elektroniske skjermer, husholdningsvaskemaskiner og kombinerte husholdningsvaskemaskiner /-tørketromler, lyskilder, kjøleapparater, husholdningsoppvaskmaskiner og kjøleapparater til bruk ved direktesalg. Les EØS-notat  

Endringsforskriften trådte i kraft 26.01.2022

Ytterligere informasjon:

Les endringsforskriften på Lovdata

For mer informasjon om forskriftsendringen, les høringssaken.