Publisert 18.10.2022 , sist oppdatert 14.11.2023

LED-lysrør kan erstatte lite energieffektive lysrør som snart fases ut

EU faser i løpet av neste år ut lysrør som er vanlige å bruke både hjemme og på arbeidsplasser, gjennom EU-regelverk om bruk av farlige stoff i elektriske og elektroniske produkter. Dette er regelverk som forvaltes av Miljødirektoratet. Lysrørene som fases ut, er blant annet T5, T8 og kompaktlysrør (CFL). Å bytte ut disse lyskildene med LED-lysrør og LED-pærer er også bra med tanke på energieffektivisering. Les mer om utfasingen av lyskildene i Miljødirektoratets pressemelding

EU har vedtatt en økodesignforordning (forordning 2019/2020) som faser ut mange av de samme lyskildene. Denne er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen og heller ikke gjennomført i norsk rett, men selv om produktene ikke er forbudt etter økodesignregelverket som gjelder i Norge, vil de altså nå bli det etter regelverket som håndheves av Miljødirektoratet.

De aktuelle lyskildene er lite energieffektive sammenlignet med LED-lysrør og LED-pærer. LED-lyskildene har også lengre levetid og inneholder ikke kvikksølv. I 2021 ble det gjennomført en nordisk studie, Nordcrawl3, som så på den samlede virkningen av økodesign- og energimerkekrav til produkter med hensyn til energibruk. Studien viste at den beregnede besparelsen i strømforbruk til belysningsprodukter vil være 2,51 TWh i Norge i 2030. Studien er utarbeidet på oppdrag for Nordsyn, det nordiske regelverks- og tilsynssamarbeidet innenfor økodesign og energimerking av produkter, der NVE deltar. Les mer om de beregnede besparelsene i energibruk.