Publisert 29.03.2023 , sist oppdatert 07.06.2023

Innspill ønskes - utkast til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for tørketromler

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til reviderte forordninger for tørketromler. Utkastene skal behandles i henholdsvis ekspertgruppen for energimerking den 25.4 og økodesign forskriftskomite den 26.4. Interessenter inviteres til å sende innspill til NVE innen 11. april.

Les utkastene (.pdf):

Energimerking

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/...of XXX supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 392/201

ANNEXES to the Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

Diskusjonsdokument for et skåringssystem for reparerbarhet for tørketromler: ANNEX to the Commission Delegated Regulation (EU) .../... of XXX amending Commission Delegated Regulation (EU) 2023/... of supplementing Regulation (EU) 217/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of household tumble dryers and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

Økodesign

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household tumble dryers, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008, and repealing Commission Regulation (EU) No 932/2012

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for household tumble dryers, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008, and repealing Commission Regulation (EU) No 932/2012

Frist for innspill: 11. april.

Innspill kan sendes til Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no med kopi til Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no