Publisert 13.11.2023

Innhenting av synspunkter - utkast til reviderte økodesignkrav til eksterne strømkilder

EU-kommisjonen har sendt på høring et utkast til reviderte økodesignkrav til eksterne strømkilder. Utkastet skal diskuteres i Samrådsforum den 24. november. NVE inviterer norske interessenter til å sende sine kommentarer til NVE innen 20. november. 

Økodesignforordning  (EU) 2019/1782 for eksterne strømkilder er under revisjon. I utkastet til revidert økodesignforordning, er virkeområdet utvidet til å også omfatte trådløse ladere, trådløse ladeplater/-brett (charging pads), batteriladere og ladeholdere.

Les utkast til revidert forordning: Working document supporting the Revision of COMMISSION REGULATION (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009

Les utkast til bilagene I-IV: Annex

Les forklaringsnotatet: Explanatory Memorandum Ecodesign – External power supplies and wireless chargers

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende inn noen norsk posisjon til Kommisjonen. Dersom NVE skulle motta innspill som er tungtveiende nok til at produktgruppen likevel bør prioriteres, vil NVE foreta en ny vurdering av prioriteringen. 

Innspill kan sendes innen 20. november til khf@nve.no