Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.03.2022

Innhenting av synspunkter – revisjon av økodesignforordning for industrivifter (327/2011)

EU-kommisjonen har invitert til møte i Samrådsforum 1. april 2022 for å diskutere et utkast til revidert økodesignforordning for industrivifter. Interesserte kan på forespørsel få tilsendt forslaget fra NVE.

Produktgruppen er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Europakommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne innhentingen av synspunkter er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Forslaget til revidert forordning etablerer økodesignkrav for vifter som drives av motorer med en elektrisk inngangseffekt på mellom 125 W og 500 kW.

Det foreslås følgende økodesignkrav:

  • Minstekrav til vifters effektivitet
  • Produktinformasjonskrav
  • Informasjonskrav ved dellast eller ved spesifisert last
  • Produktinformasjonskrav om materialeffektivitet (informasjon om reservedeler)
  • Ressurseffektivitetskrav (tilgang på reservedeler)

Det innføres en ny bestemmelse som skal hindre omgåelse av regelverket (Article 6 Circumvention).

Det foreslås en rekke virkningsdatoer for økodesignkravene. Den første virkningsdatoen inntreffer ett år etter at forordningen har trådt i kraft, mens bestemmelsen om omgåelse av regelverket får anvendelse fra åtte måneder etter at forordningen er trådt i kraft.

Forordning 327/2011 foreslås opphevet ett år etter at den reviderte forordningen har trådt i kraft.

Frist for innspill til NVE: 12. april.

Innspill kan sendes til isni@nve.no med kopi til khf@nve.no

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no