Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.08.2021 , sist oppdatert 04.08.2021

Høring- forslag til reviderte økodesign- og energimerkeforordninger for varmtvannsberedere og anlegg for romoppvarming/anlegg for rom- og tappevannoppvarming (kjeler/kombikjeler)

Energimerkeforordningene nr. 811/2013 og 812/2013 samt økodesignforordningene nr. 813/2013 og 814/2013 er under revisjon. Kommisjonen har sendt ut forslag til reviderte forordninger som etter planen skal diskuteres i møter i Samrådsforum den 27. og 28. september. NVE ønsker innspill fra norske interessenter 

Varmtvannsberedere og anlegg for romoppvarming/anlegg for rom- og tappevannoppvarming er blant NVEs prioriterte produktgrupper som gis særskilt oppfølging i EUs regelverksprosesser. NVE deltar aktivt i revisjonsprosessen i Brussel og ønsker innspill fra norske interessenter. 

Eksempler på forslag til nye krav 
For begge produktgruppene: 
- Primærenergifaktoren for elektrisitet reduseres fra 2,5 til 2,1
- Innføring av materialeffektivitetskrav i tråd med EUs mål om en sirkulær økonomi
- Innføring av ny energiklasseskala fra A-G
- Innføring av merkeordning for produkter som er tilrettelagt for drift med hydrogen («H2-ready»)

Anlegg for romoppvarming (kjeler) og anlegg til kombinert rom- og tappevann (kombikjeler):
- Virkeområdet utvides til anlegg med nominell varmeytelse ≤ 1 MW (økodesign)​​

Varmtvannsberedere:
- Innføring av teknologispesifikke minimumskrav til virkningsgrad (økodesign)
- Innføring av reduserte virkningsgradskrav til store direktevirkende elektriske beredere (økodesign)​

Les forslagene til reviderte forordninger: 
DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of space heaters, combination heaters, packages of space heater, temperature control and solar device and packages of combination heater, temperature control and solar device, repealing Commission Regulation (EU) No 811/2013

DRAFT COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] of [date] supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device, repealing Commission Regulation (EU) No 812/2013

DRAFT COMMISSION REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [XX/XX/XXXX] implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for space heaters and combination heaters, repealing Commission Regulation (EU) No 813/2013

DRAFT COMMISSION REGULATION (EU) No [XXX/XXXX] of [date] implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and storage tanks, repealing Commission Regulation (EU) No 814/2013

Les forklaringsnotatet  som redegjør for revisjonsprosessen, vurderinger og anbefalinger: 
EXPLANATORY MEMORANDUM 

Tre av de fire forordningen som er under revisjon, er gjennomført i økodesignforskriften og energimerkeforskriften for produkter. Økodesignforordning nr. 814/2013 for varmtvannsberedere er foreløpig ikke gjennomført i økodesignforskriften.
Høringsinnspill kan sendes til khf@nve.no med kopi til wro@nve.no innen 24. august.