Publisert 12.01.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring - EU-kommisjonens forslag til økodesignkrav for elektriske vannkokere

EU-kommisjonen har invitert til møte i Samrådsforum 29.1.2021 for å diskutere et utkast til økodesignforordning for elektriske vannkokere med volum inntil 10 liter.

Elektriske vannkokere er ikke blant NVEs prioriterte produktgrupper.  NVE vil derfor normalt ikke utarbeide og sende inn en norsk posisjon til utkastet med mindre det kommer inn særlig tungtveiende høringsuttalelser. Norske interessenter bes også om at det benyttes andre kanaler på et europeisk nivå, for eksempel bransjeorganisasjoner, dersom de ønsker å  formidle synspunkter til EU-kommisjonen.

I utkastet til forordning foreslås det følgende typer krav:

  • Energieffektivitetskrav
  • Funksjonskrav
  • Materialeffektivitetskrav
  • Informasjonskrav

Les EU-kommisjonens utkast.

Eventuelle kommentarer sendes innen 19.01.2021 til khf@nve.no