Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 14.11.2022

Høring -utkast til revidert økodesignforordning for eksterne strømkilder

EU-kommisjonen har sendt på høring utkast til revidert økodesignforordning for eksterne strømkilder. Utkastet vil diskuteres i Samrådsforum 8. desember  og interessenter inviteres til å sende høringsinnspill til NVE innen 25.11.

Gjeldende økodesignforordning (EU) 2019/1782 er under revisjon. En ekstern strømkilde er konstruert for å omforme vekselstrøm (AC) fra strømnettet til likestrøm (DC) eller vekselstrøm med lavere spenning til forsyning av en eller flere utganger. I utkastet til revidert forordning legges det opp til at den samme eksterne strømkilden skal kunne brukes på ulike typer apparater og at de ikke skal være utstyrt med fastmonterte kabler.  Dette resulterer derfor i færre produserte enheter av eksterne strømkilder, gjenbruk av standardiserte kabler, økt materialeffektivitet,  avfallsreduksjon samt kostnadsbesparelser for forbrukerne.

Eksterne strømkilder er ikke et prioriterte produkter for NVE. Det betyr at NVE i utgangspunktet ikke vil sende et norsk innspill til Kommisjonen. NVE er likevel interessert i å motta høringsinnspill som eventuelt kan endre NVEs prioriteringer.

Interessenter står fritt til å også sende inn høringsinnspill direkte til Kommisjonen via egen bransjeorganisasjon på europeisk nivå. Kommisjonens frist er normalt tre uker etter at møte i Samrådsforum er avholdt. 

Foreslåtte økodesignkrav: 

  • Energieffektivitetskrav 
  • NYTT: Sirkulærøkonomikrav, for eksempel krav om kompabilitet med annet ladeutstyr og forbud mot fastmonterte kabler på uttakssiden for likestrøm. 
  • Informasjonskrav 

Les utkast til revidert økodesignforordning: 

COMMISSION REGULATION (EU) yyyy/xxxx of dd/mm/yyyy laying down ecodesign requirements for external power supplies and wireless chargers pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009 (pdf)

Annex (pdf)

Les bakgrunnsnotat (Explanatory memorandum) (pdf)

Høringsinnspill kan sendes  innen 25.11 til khf@nve.no og med kopi til isni@nve.no.