Publisert 21.09.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Forslag til endringer i økodesign- og energimerkeforordninger vedtatt i EU i 2019

NVE informerer om at Kommisjonen foreslår å gjøre endringer av både generell og produktspesifikk karakter i forordninger vedtatt i 2019. Endringene gjelder elektriske motorer og turtallsregulatorer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, kjøleapparater (husholdninger), elektroniske skjermer, lyskilder og kjøleapparater til direktesalgsformål. Forordningene som ønskes endret, er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norske forskrifter.

I både energimerkeforordningene og økodesignforordningene som ble vedtatt i EU i 2019, har Kommisjonen identifisert flere uklarheter som de ønsker å rette opp. Uklarhetene er av både generell og spesifikk karakter. Uklarhetene og forslag til oppklarende endringer, er beskrevet i Kommisjonens diskusjonsnotat utsendt 10. juni til medlemmer av samrådsforum for økodesign og energimerking. 

Les Kommisjonens diskusjonsnotat.

Forordninger som berøres

For energimerkeforordningene, foreslår Kommisjonen felles endringer som skal klargjøre begrepet «declared values» og forskjellen mellom «a parameter» and a «value». I tillegg foreslås spesifikke endringer i hver av de enkelte forordningene. Endringsforslagene omfatter følgende forordninger:

(EU) nr. 2019/2013 Elektroniske skjermer

(EU) nr. 2019/2014 Vaskemaskiner

(EU) nr 2019/2015 Lyskilder

(EU) nr. 2019/2016 Kjøleapparater (bla husholdninger)

(EU) nr. 2019/2017 Oppvaskmaskiner

(EU) nr. 2019/2018 Kjøleapparater til direktesalgsformål

Også for økodesignforordningene, foreslår Kommisjonen felles og spesifikke endringer. Forslag om spesifikke endringer omfatter imidlertid ikke økodesignforordningen for kjøleapparater til direktesalgsformål. Les mer om endringene i Kommisjonens diskusjonsnotat. Endringene omfatter følgende forordninger:

(EU) nr. 2019/1781 Elektriske motorer og turtallsregulatorer

(EU) nr. 2019/2019 Kjøleapparater (bla husholdninger)

(EU) nr. 2019/2020 Lyskilder

(EU) nr. 2019/2021 Elektroniske skjermer

(EU) nr. 2019/2022 Oppvaskmaskiner

(EU) nr. 2019/2023 Vaskemaskiner

(EU) nr. 2019/2024 Kjøleapparater til direktesalgsformål (NB! ingen spesifikke endringer foreslått)