Publisert 12.01.2024

Informasjon om annullering for 2023

Den 2. april 2024 annulleres elsertifikater for 2023. Energimyndigheten og NVE publiserer hver sin nyhetsmelding kl. 16.00 samme dag, og redegjør for resultatet av årets annullering.

Kort tid etter at annulleringen er gjennomført og nyhetsmeldingen er publisert , vil statistikken være offentlig tilgjengelig i Cesar og Statnetts kontoføringssystem NECS.

Kontakt: Jørgen Kristoffer Tuset