Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 20.12.2022

Regelverk og skjema

Energiloven kapittel 9, kraftberedskapsforskriften, energilovforskriften §§ 3-5 c og 5-3 c, kraftrasjoneringsforskriften og sikkerhetsloven har bestemmelser om beredskap og sikkerhet som gjelder virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Bestemmelsene i energilovforskriften gjelder alle med konsesjon, også de som ikke inngår i KBO.

Energiloven og kraftberedskapsforskriften har regler som bidrar til at Norge har god leveringssikkerhet på elektrisitet og god beredskap i ekstraordinære situasjoner. NVE fører beredskapstilsyn etter både kraftberedskapsforskriften og energilovforskriften. I tillegg fører vi tilsyn etter sikkerhetsloven og kraftrasjoneringsforskrifta. 

NVE har utgitt veiledning og flere maler og skjema til kraftberedskapsforskriften. Gjeldende veileder er publisert 22.12.2020.