Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 10.08.2021

Øvelser

NVE leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen og har en sentral rolle i arbeidet med beredskap mot flom, skred og dambrudd. Gjennom øvelser, og da spesielt samvirkeøvelser, bidrar NVE til at beredskapen på de nevnte områder stadig blir bedre. Kraftberedskapsforskriften setter også krav til kraftforsyningen når det gjelder øvelser.

Beredskapsseksjonen i NVE arrangerer og tilrettelegger for øvelser for å videreutvikle kraftforsyningens evne til å takle ekstraordinære situasjoner.

Scenarioene i øvelsene er varierte og av ulik alvorlighetsgrad, og det er viktig å øve både på hverdagsutfordringer og verstefallsscenarioer. Resultatene av øvelser må følges opp i ROS-analyser.

NVE har laget en øvingsveiledning til hvordan man kan planlegge og gjennomføre øvelser i energiforsyningen.