Publisert 21.02.2024

Revidert tillegg til retningslinjer for betongdammer

NVE har revidert et tillegg 3/3 til retningslinjer for betongdammer

Etter tilbakemeldinger fra bransjen har NVE revidert tillegg 3/3 Sideveis avstivning av pilarer i platedammer. 

Tillegget finner du på våre hjemmesider