Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Måkaknuten

Navn
Måkaknuten
Midlere årsproduksjon
363,1 GWh
Maksimal effekt
94,6 MW
Fylke(r)
Rogaland
Kommune(r)
Bjerkreim
Elspotområde
NO 2
Antall operative turbiner
22
Gjennomsnitt navhøyde
125 m
Gjennomsnitt rotordiameter
130 m
Gjennomsnitt generatorytelse
4,3 MW
Energi per sveipt areal
1243,4 kWh/m2

Eiere

Selskap Eierandel
EWZ MÅKAKNUTEN VIND AS 100 %

Operative vindturbiner

Turbinprodusent Turbintype Antall Idriftsatt
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 2 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020
Siemens Gamesa SG-4.3-130 1 2020