Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Vasstaket

Navn
Vasstaket
Løpenummer
956
Type
Kraftverk
År satt i drift
2000
Maksimal ytelse
0,7 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Vestland
Kommune
Stryn
Vassdrag
088.2B21

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
VASSTAKET KRAFTVERK AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Vasstaket minikraftverk