Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Sagbergfossen

Navn
Sagbergfossen
Løpenummer
350
Type
Kraftverk
År satt i drift
1916
Maksimal ytelse
1,2 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
4 GWh
Brutto fallhøyde
26,6 m
Maksimal slukeevne
5,9 m3/s
Energiekvialent
0,056 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Melhus
Vassdrag
122.2A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
CHR SALVESEN & CHR THAMS'S COMMUNICATIONS AKTIESELSKAB 100,00 % X X
BEKK OG STRØM AS X

Konsesjonssak – vassdrag

Ingen registrert