Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Thue

Navn
Thue
Løpenummer
1632
Type
Kraftverk
År satt i drift
2011
Maksimal ytelse
0,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,2 GWh
Brutto fallhøyde
95 m
Maksimal slukeevne
0,1 m3/s
Energiekvialent
0,174 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 5
Fylke
Vestland
Kommune
Sogndal
Vassdrag
079.21

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
KNUT U. THUE 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Tusselva mikrokraftverk