Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Fossekallen

Navn
Fossekallen
Løpenummer
1282
Type
Kraftverk
År satt i drift
2007
Maksimal ytelse
0,1 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
0,7 GWh
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Vestland
Kommune
Bremanger
Vassdrag
086.2A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
SVELGEN KRAFT AS X X
SOGNEKRAFT AS 10,00 %
SFE PRODUKSJON AS 56,00 %
TAFJORD KRAFTPRODUKSJON AS 34,00 %

Konsesjonssak – vassdrag

Lillevann mikrokraftverk