Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Simsfossen

Navn
Simsfossen
Løpenummer
1200
Type
Kraftverk
År satt i drift
1921
Maksimal ytelse
0,4 MW
Midlere årsproduksjon (ref. 1981-2010)
1,5 GWh
Brutto fallhøyde
17 m
Maksimal slukeevne
2,5 m3/s
Energiekvialent
0,039 kWh/m3
Elspotområde
Elspotområde: 3
Fylke
Trøndelag
Kommune
Skaun
Vassdrag
122.1A

Eiere

Selskap Eierandel Hovedeier Driftsselskap
TRØNDERENERGI KRAFT AS 100,00 % X X

Konsesjonssak – vassdrag

Ingen registrert