Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

243/1 Klokkerelva (Veadjejohka)

Vernegrunnlag: Vassdragets forgreinete elvesystem med mange vann og store myrområder utgjør sentrale deler av et lavtliggende landskap sør for Varangerfjorden. Markerte terrasser i nedre del. Elveløpsformer og store klassiske myrområder med arktisk vegetasjon og utforming er viktige deler av naturmangfoldet.

Palser på Færdesmyra. (Foto: Jon Arne Eie)

Klokkerelva (Veadjejohka) drenerer fjell-, skog- og myrområdene mellom Bugøyfjord og Neiden, sørlige sidearmer til Varangerfjord. Fra de knausete, vannrike fjellområdene på begge sider av hoveddalen, faller de øvre sidegreinene ned i den vide hoveddalen. Elva løper deretter nordover til utløpet innerst i Bugøyfjord. Dalbunnen er dekket av store myrvidder i veksling med terrasseflater med bjørkeskog. Både hovedelva og den sørlige sidegreinen Markajohka har sterkt meandrerende løp gjennom de marine silt- og leiravsetningene. Sammen med de store myrviddene er dette et interessant særtrekk ved vassdraget. Den øverste myrvidda, Færdesmyra, er fredet som naturreservat. De fattige myrene har fine partier med palsmyr. Finnmarkspors preger myrvegetasjonen. Langs elva vokser tett bjørke- og vierskog.

Laks går ca. 10 km opp i elva.

E6 går langs kanten av Færdesmyra, følger østkanten av hele hoveddalen og krysser elva rett før utløpet.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Sør-Varanger
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragsnr: 243.Z
Areal: 156 km²
Største vann: Moalkegalsajavri, 1,0 km²: 142 moh.
Høydenivå: 392 - 0 moh