Publisert 28.01.2009 , sist oppdatert 07.06.2023

218/1 Kokelva (Goavkejohka)

Vernegrunnlag: Vassdragets mange elver og vann er viktige naturtyper i et småkupert landskap med karrig vegetasjon. Sammen med de vernede vassdragene Russelva, Repparfjordelva og Smørfjordelva utgjør Kokelva en helhet sentralt på Porsangerhalvøya.

Nedre del av vassdraget før utløpet innerst i Revsbotn. (Foto: Anders Bjordal)

Kokelva drenerer partiet mellom Repparfjorden og Revsbotn ved foten av Porsangerhalvøya i Finnmark. Vassdraget, som drenerer mot nord, har utløp innerst i Revsbotn ved tettstedet Kokelv.

Vassdraget består av flere greiner som sprer seg innover i det småkuperte, treløse landskapet som skiller seg fra det flatere viddelandskapet i sør. Fra den 1,4 km2 store Cinkkajavri, som ligger 297 moh. og er nedbørfeltets største innsjø, og Bierfetjavri på 1,0 km2, renner hovedelva nordover til utløpet ved Kokelv.

Elver og vann utgjør viktige deler av landskapet.

Fakta

Fylke: Troms og Finnmark
Kommune: Hammerfest
Vernetidspkt: 1973 (Vp I)
Vassdragnr: 218.2Z
Areal: 133 km²
Største vann: Cinkjavri, 1,4 km²: 296 moh.
Høydenivå: 674 - 0 moh

Verneplan for vassdrag