Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 15.06.2021

Publikasjoner

Her er eit utval av de rapportane og artiklane vi har skrevet dei siste åra. Lista inneheld definitivt ikkje alt, men vert oppdatert med ujamne mellomrom.

Stranden H. B.,B. L. Ree & K. M. Møen: Recommendations for automatic measurements of snow water equivalent in NVE. NVE rapport 96/2015. Nedlastbar rapport.

Skaugen T. & Saloranta T. : Simplified energy­balance snowmelt modelling. NVE rapport 31/2015. Nedlastbar rapport.

Stranden H. B. og B. L. Ree: Filefjell og Anestølen. Evaluering av måledata for snø, sesongen 2012/2013. NVE rapport 73/2014. Nedlastbar rapport.

Stranden H. B.,B. L. Ree & K. M. Møen: Måling av snø ved hjelp av gammasensor. NVE oppdragsrapport 10/2014.

Saloranta T. New version (v.1.1.1) of the seNorge snow model and snow maps for Norway. NVE  rapport 6/2014. Nedlastbar rapport.

Ragulina G., K. Melvold and T. Saloranta.GPR-measurements of snow distribution on Hardangervidda mountain plateau in 2008-2011. NVE report 8/2011. Nedlastbar rapport.

Stranden H. B. og H. A. Grønsten. Filefjell forskningsstasjon. Evaluering av måledata for snø, sesongene 2009/2010 og 2010/2011. NVE rapport 23/2011. Rapport i pdf format.

Ree, B. L, H. Landrø, E. Trondsen, K. M. Møen. Evaluering av NVE sitt snøputenettverk. NVE rapport 4/2011. Rapport i pdf. format.

Skaugen, T. and J. Andersen. Simulated precipitation fields with variance-consistent  interpolation. Hydrological Sciences Journal, 55(5) 2010.

Marty, C. (lead) Skaugen, T., Pecho, J., Lopez-Moreno, J.I., Jonas, T,  MaETC-AAC Technical Paper on Impacts of climate change on snow, ice, and permafrost in Europe: Observed trends, future projections, and socio-economic relevance”, Chapter 4.1 Snow cover.

Alfnes, E., L. M. Andreassen, R.V. Engeset, T.Skaugen and H-C Udnæs., 2004. Temporal  variability in snow distribution. Annals of Glaciology, 38, 101-105.

Alfnes, E. E. G. Langsholt, T. Skaugen and H-C. Udnæs, 2005. Updating Snow reservoir in  hydrological models from satellite-observed snow covered areas. NVE, consultancy report A, 4, 2005.

Andersen, T., Haakensen, N., Johnsrud, M., 1984: Snøkartlegging med satellitt. NVE Rapport nr. 7, 45 s.

Andreassen, L.M. og Udnæs, H.C., 2001: Snøfordeling gjennom en smeltesesong. NVE Oppdragsrapport nr. 1, 20 s.

Endrizzi, S. and Skaugen T., 2009 Snow simulation and forecasting trough all Norway: The Senorge model. Paper no. 297 in proceedings for International Snow Science Workshop, Davos,
Switzerland.

Engeset, R.V (red.), 2000: NOSIT - utvikling av NVEs operasjonelle snøinformasjonstjeneste. NVE Dokument nr. 1, 46 s + app.dokument (PDF file)

Engeset, R.V., Sorteberg, H. K. and Udnæs, H. C., 2000:
Snow pillows: Use and verification, 45-51.In: Hjorth-Hansen, Holand, Løset & Norem. (eds.): Snow Engineering. Recent advances and Developments. Balkema, Rotterdam. 456 s.

Johnsrud, M.,1985: En undersøkelse av snøfordelingen i tre sør-norske høyfjellsfelt. NVE Rapport nr. 4, 42 s.

Schjødt-Osmo, O. og Repp; K., 1996. Norge, 22-33. I: Overvåking av snøutbredelse og nedbør ved hjelp av fjernanalyse. The Nordic Hydrological Programme, NHP Report No. 41, 38 s.

Schjødt-Osmo, O., Engeset, R. 1997: Remote sensing and snow monitoring: Application to flood forecasting. 83-87. In "Refsgaard, J.C., Karalis, E.A.(Eds.): Operational water management. Proc. EWRA, Copenhagen 1997. A.A. Balkema, Rotterdam.

Skaugen, T., 1999: Estimating the mean areal snow water equivalent by integration in time and space. Hydrolological Processes, 13, 2051-2066.

Skaugen, T., S. Beldring and H.-C. Udnæs, 2003. Temporal properties of the spatial distribution of snow. NVE, consultancy report A, 3, 2003.

Skaugen, T.,  S. Beldring and H.-C. Udnæs, 2003. Dynamical properties of the spatial distribution of snow. Hydrology and Earth System Sciences (HESS) 7(5) 744-753.

Skaugen, T., E. Alfnes, E. G. Langsholt and H.-C. Udnæs, 2004. Time variant snow distribution for use in hydrological models. Annals of Glaciology, 38, 180-186.

Skaugen, T, 2007. Modelling the spatial variability of snow water equivalent at the catchment scale. Hydrology and Earth System Sciences (HESS), 11, 1543-1550.

Skaugen, T. og Randen, F., 2009. Satellite observed SCA and gamma distributed snow in the HBV model. Paper no. 160 in proceeding for International Snow Science Workshop, Davos,
Switzerland.

Solberg, R., Kolberg, S., Halck, O.M., Koren, H., Vikhamar, D., 1997: Integrasjon av satellittbasert snøkartlegning og hydrologisk modellering. Norsk Regnesentral Rapport nr. 925, 94 s.

Stranden, H. B. and Skaugen T., 2009. Trends in annual maximum snow water equivalent in South-Norway (1914 - 2008). Paper no. 162 in proceedings for International Snow Science Workshop, Davos, Switzerland.

Stranden H. B and T. Skaugen, 2009, Trends in annual maximum snow water equivalent in Norway (1914 -2008), NVE report 3, 25 pp. (dokument (PDF file)). 

Stranden H. B., 2010: Evaluering av seNorge dataversjon 1.1., NVE dokument 4,  35 s. (Dokument 4-2010.pdf)